Σάββατο 2 Απριλίου 2011

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΜ Α.Ε.Η ΤΡΑΜ Α.Ε.  το 2008 μετά από πολλές παρεμβάσεις του Σωματείου Ηλεκτροδηγών (ΣΗΤΑ) για την αντικατάσταση της  θέσης οδήγησης ΤΡΑΜ που προκαλούσε σοβαρά πρόβλημα υγείας κυρίως από μυοσκελετικές παθήσεις,  ζήτησε μελέτη  από την Σχολή  Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συγκεκριμένα από την Μονάδα Εργονομίας του Εργαστηριού Οργάνωσης της  Παράγωγης, για την αναζήτηση των αιτιών που προκαλούν τα προβλήματα υγείας στους  οδηγούς καθώς και την πρόταση πιθανών παρεμβάσεων στον ήδη υπάρχοντα σχεδιασμό της στην  καμπίνας και θέσης οδήγησης.

Η μελέτη είναι 135 σελίδες και αναλύει όλα τα εργονομικά προβλήματα που υπάρχουν στην  καμπίνα  και της θέσης  οδήγησης του οδηγού ΤΡΑΜ, πως θα έπρεπε να είναι και ποιες τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν  για σωστή και άνετη οδήγηση.

Επισημάνσεις Μελέτης :
  • Παρότι ο κατασκευαστής κατέβαλε προσπάθεια να δημιουργήσει μια εργονομική σωστή θέση οδήγησης, η πράξη έδειξε ότι ο υπάρχων σχεδιασμός δεν εξυπηρετεί τις λειτουργικές απαιτήσεις της σωστής και άνετης οδήγησης. (παρ. 1.1.2.) σελ 7.
  • Ο πίνακας 4.1. στην σελίδα 90 είναι ο πίνακας αντιστοίχησης Λειτουργικών Απαιτήσεων και Παραμέτρων Σχεδιασμού  νέας λύσης , χωρίς περιορισμούς  που θα πρέπει να  ικανοποιεί ο σχεδιασμός της καμπίνας και της θέσης  οδήγησης του οδηγού ΤΡΑΜ , για σωστή και άνετη οδήγηση.
  • Ο πίνακας  5.1. στην σελίδα 119 είναι ο πίνακας αντιστοίχησης Λειτουργικών Απαιτήσεων και Παραμέτρων Σχεδιασμού   για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στον υπάρχοντα σχεδιασμό της καμπίνας και της θέσης  οδήγησης   για σωστή και άνετη οδήγηση.
Στο συμπέρασμα που κατέληξε η μελέτη είναι ότι στην τροποποίηση της καμπίνας οδήγησης  ΤΡΑΜ υπάρχουν δυσκολίες και μονό κάποιες βελτιώσεις μπορεί να γίνουν, ώστε να ικανοποιούν  περισσότερες Λειτουργικές Απαιτήσεις από τις ήδη υπάρχουσες.

Τα εργονομικά προβλήματα σχεδιασμού δεν θα υπήρχαν εάν η καμπίνας οδήγησης  ΤΡΑΜ  είχε «σχεδιαστεί  σωστά- από την αρχή».


Στην συνεχεία η ΤΡΑΜ Α.Ε.  προέβει σε βελτιώσεις της καμπίνας (αλλαγή καθίσματος  οδήγησης, υποβραχιόνια και αλλαγή θέσης TETRA) οπού καλυτέρεψαν τις λειτουργικές απαιτήσεις για σωστή και άνετη οδήγηση.


Μπορείτε να δείτε όλη την μελέτη πατώντας ΕΔΩ.