Σάββατο 14 Μαΐου 2011

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1881 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΠΠΟΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ.