Κυριακή 29 Μαΐου 2011

ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟ ΥΠΟΝΟΜΑΤΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟ 1907.

Διαβάστε μια  σπαρταριστή αστυνομική διαταγή του 1907, που μεταξύ άλλων,
 «Απαγορεύετε να κατουράτε έξω στον τίχο του μαγαζιού, εντός του καφενίου απαγορεύτε το ανεμίζιν, άπαντα τα σκυλιά να είναι δεμένα δια χονδρόν αλισίδιον και σχινίον…